Overlijden zuster Kristina

Met droefheid melden we u het overlijden van zuster Kristina van Wonterghem, jarenlang één van de drijvende krachten van de Augustinusdag.

Zij werd geboren op 7 mei 1934 in Heverlee, en trad in in de Sint-Trudoabdij te Male op 7 september 1961. Ze was abdis van de abdij van 1984 tot 1996.

Op 30 januari 2018 is zij heengegaan.

Requiescat in pace cum sanctis“.

Het overlijdensbericht vindt u >>hier<<.