Studiedag in Antwerpen 21 maart 2020

Anthony Dupont geeft aan de School voor comparatieve filosofie een hele dag cursus onder de titel Eeuwige zoektocht naar waarheid : leven, denken en werken van Augustinus van Hippo.

Op de website staat te lezen :

Augustinus van Hippo (354−430) wordt beschouwd als één van de grootste ‘vaders’ van de Late Oudheid. Zijn denken heeft het Westers denken – politiek, filosofie, theologie, ethiek, antropologie, taalfilosofie, psychologie, exegese … – tot op vandaag grondig beïnvloed. In dit college wordt ingegaan op de kernpunten van zijn denken aan de hand van de lectuur van zijn geschriften. De nadruk in dit college ligt op de zogenaamde ‘jonge’ of ‘filosofische’ Augustinus, dit wil zeggen tot en met de start van het schrijven van De doctrina christiana, vooraleer hij als bisschop van Hippo betrokken wordt in kerkpolitieke en theologische controverses.

We overlopen de chronologie van zijn leven tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van zijn tijd en het denken binnen het patristiek tijdperk/de Late Oudheid. We gaan uitgebreid in op de belangrijkste geschriften van zijn oeuvre, en denken na over de relatie tussen context en inhoud. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de mogelijke evoluties die zijn denken heeft doorgemaakt. Ten slotte wordt onderzocht in welke mate zijn opvattingen nog relevant zijn voor de hedendaagse filosofische en levensbeschouwelijke reflectie.

Meer informatie over de studiedag viondt u op de website www.comparatievefilosofie.be