Publicatielijst Augustinusdagen

2019 Augustinus’ HARTelijke wijsheid voor vandaag.

Claes, Martin – Augustinus’ levende hart van vlees

Zweers, Gerben – Zuiver je hart en niet je kleren

Dewaele, Cis – Over Sint-Augustinus en de straathoekwerker

Desmet, Anne – COMPAZ : een hartelijk eigentijds project ingebed in de Augustijnse spiritualiteit

2018 Genade, een ouderwets concept of leven gevende realiteit?

Versteegen, Trees – Geleefde genade. Ervaringen van genade van katholieke vrouwen, met een knipoog naar de gratia cooperans

Dupont, Anthony – Het leven zoals het is. Genade volgens de eigen ervaringen en theologische reflecties van Augustinus van Hippo

Geybels, Hans – Kunst en genade

de Bakker, Bart – Als vrije mensen onder de genade

2017 De weg met Augustinus

Quicke, Gabriel – “Zo gaan wij samen de weg van de liefde”

Devogelaere, Carine – De weg koos jou

Vanderhaegen, Bert – Met Augustinus als tochtgenoot in het ziekenhuispastoraat

De Volder, Jan – De weg van de migrant in het licht van Augustinus

2016 Leven in gemeenschap met Augustinus.Gemeenschappen toen en nu

Walraet, Pierre-Paul – “In één huis samenleven, dat doet deugd…”

Maas, Marie Madeleine – Augustinessen van klooster Casella: de handen uit de mouwen (en het hart in God)

Pulinckx, Liesbeth – Op welke manier is het gemeenschapsdenken nog aanwezig binnen Kerk en samenleving vandaag

De Witte, Pieter – Een buitengewone gemeenschap binnen de muren

2014 Woelige tijden. Augustinus’ antwoord en het onze

Lamberigts, Mathijs – Augustinus, gelovige en bisschop in een woelige tijd.

Geybels, Hans – Augustinus en de dagelijkse religieuze cultuur.

Verstricht, Lea – Het woelige individu en zijn verhaal. Het belang van het autobiografisch verhaal in chaotische tijden.

2013 Geloven bij en met Augustinus

Walraet osc, Pierre-Paul – Augustinus van Hippo, leermeester in het geloof.

Van Egmond, Bart – Rechtvaardiging door het geloof in Augustinus’ commentaar op Galaten (394/95).

Desmidt, Isabelle – Leerling zijn met Augustinus.

2012 Augustinus over het Gelukkige Leven

Van Riel, Gerd – Geluk als streven naar wijsheid.

Slingerland, Monic – Streven naar iets dat ons overkomt.

Cornette, Katrien – In balans.

Dupont, Anthony & Walraet osc, Pierre-Paul – Augustinus over het hart als de kern van het menselijk geluk.

2011 Augustinus. Minnaar van schoonheid

Sleddens osa, Wim – Augustinus en schoonheid.

Walraet osc, Pierre-Paul – Laat heb ik u liefgekregen, o schoonheid.

Christiaens, Jan – Onmisbaar, maar niet ongevaarlijk.

2010 Dienaars voor elkaar. Augustinus als pastor

Van Wonterghem crss, Kristina & Bruning osa, Bernard – 25 jaar studiedagen van Augustinus.

Lamberigts, Mathijs – Augustinus over de zorg voor de gemeenschap.

Danneels, Godfriend Kard. – De Herder.

Grommen, Ria – Als liefde je leven draagt.

Dupont, Anthony – De pelagiaanse controverse voor ‘amateurtheologen’.

2009 De kracht van Gods Woord. Augustinus als predikant

Partoens, Gert – Een beknopte inleiding tot de preken van Augustinus.

Van Neer, Joost – Augustinus als predikant.

Smalbrugge, Matthias – Preken. God zoeken of spreken bij monde van God?

Dupont, Anthony – ‘Als een kubus standvastig in het geloof’.

Verschoren, Marleen – Perpetua en Felicitas.

2008 Geloof en politiek. Stad van God en stad van mensen

Bruning osa, Bernard – Politiek en religie in Augustinus.

Van Rompuy, Herman – Augustinus: gisteren en vandaag.

Dupont, Anthony – Augustinus’ concrete omgang met politiek.

Walraet osc, Pierre-Paul – Religieuzen op weg naar God.

2007 Augustinus te Rome en Ostia. Een reisverhaal

Van Wonterghem crss, Kristina & Vermeulen ursuline, Emmy – In het voetspoor van Augustinus te Rome en te Ostia (deel I en II).

Dupont, Anthony – De Ostia-ervaring bij Augustinus en zijn moeder Monnica.

2006 Gemeenschap van goederen. Augustinus in confrontatie met het heden

Walraet osc, Pierre-Paul – ‘Zorg ervoor dat alles onder u gemeenschappelijk is’.

Beke, Wouter – Gemeenschap van goederen in een liberale samenleving.

Dupont, Anthony – Melania de Jongere, een sterke vrouw.

2005 Oorlog en vrede. Augustinus in confrontatie met het heden

Bruning osa, Bernard – Oorlog en vrede bij Augustinus.

Moreels, Réginald – Oorlog en vrede in deze tijd.

Dupont, Anthony – Religieuze verdraagzaamheid bij Augustinus.

Dupont, Anthony – Christus Medicus. De genezing van de mens door de arts Christus in de preken van Augustinus.

2004 Val en opstanding van de vrouw

Verschoren, Marleen – Een exclusieve heilsgeschiedenis: Eva, Maria en de Kerk in de visie van Sint-Augustinus.

Aerts, Lode – De Kerk als Moeder bij Augustinus.

Bruning osa, Bernard – Is er een tegenstelling tussen gemeenschapsleven en actief leven?

2003 Dood en verrijzenis bij Augustinus

Bruning osa, Bernard – De dood: noodzaak en gave.

Van Wonterghem crss, Kristina – De Paastijd in Hippo.

Vermeulen ursuline, Emmy – Augustinus, Brief 263 (aan Sapida)

2002 Eucharistie

Bruning osa, Bernard – De dynamiek van de eucharistie.

Vanhoutte, Koen – Op de brug tussen eucharistie en leven.

Augustinus & Van Bavel osa, Tars – Eucharistische preken.

2001 Augustinus en de vrouw

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – De vrouw in de visie van Augustinus.

Dehaene, Trees – ?

Augustinus – Brief 98 (inl. en comm. T.J. van Bavel osa).

Augustinus – Preek 9 Over de tien geboden (inl. en comm. T.J. van Bavel osa).

2000 Verlangen. Augustinus en Hildegard van Bingen

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus over verlangen.

Verboven, Lucette – Hildegard von Bingen: verlangen naar eenwording.

1999 Mystiek. Augustinus en Hadewijch

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Enkele belangrijke teksten van Augustinus over mystiek.

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus en mystieke ervaring.

Willaert, Frank – Augustinus en Hadewijch.

1998 De geest bij Augustinus

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Het beleven van Gods Geest voor de toekomst volgens Augustinus.

Van Wonterghem crss & Vermeulen ursuline, Emmy – Gemeenschap als pelgrimstocht naar God.

Bruning osa, Bernard – De val van Rome en zijn religieuze boodschap.

1997 Christus in de ander

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – God en Christus in de andere arme.

Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Christus erkennen in de ander.

Lamberigts, Mathijs – Augustinus over de zorg voor de gemeente.

1996 – Lof van de schepping

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – De goedheid en de schoonheid van de schepping bij Augustinus.

Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Lof van de schepping.

Bruning osa, Bernard – De betrokkenheid van de aardse stad en de stad van God.

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus’ spiritualiteit voor de kerk in de moderne wereld.

1995 Zoek je hart

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Hart en innerlijkheid.

Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Wegen naar innerlijkheid.

Lamberigts, Mathijs – Augustinus en de genadige God.

Augustinus – Brief 263 (aan Sapida) (vert. T.J. van Bavel osa).

1994 Christen-zijn : Gods werk – mensenwerk

Vanneste, Alfred – Christen-zijn: Gods werk – mensenwerk.

Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Christen-zijn: Gods werk – mensenwerk.

Lamberigts, Mathijs – Augustinus’ consolationes voor de catecheet.

1993 Augustinus over vrijheid en gebondenheid

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Vrijheid en gebondenheid volgens Augustinus.

Vermeulen ursuline, Emmy & Van Wonterghem crss, Kristina – Vrijheid en verbondenheid in onze gemeenschappen nu.

Verstappen osa, Fred – Augustinuscyclus in San Gimignano.

Augustinus – Over de christelijke levensleer (I) (vert. T.J. van Bavel osa).

1992 Augustinus over gemeenschap en vriendschap

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus’ visie op vriendschap.

Van Wonterghem crss & Vermeulen ursuline, Emmy – Gemeenschap en vriendschap.

Verstappen osa, Fred – San Gimignano: het leven van Augustinus.

Lamberigts, Mathijs – Augustinus’ Confessiones: enkele beschouwingen.

Bruning osa, Bernard – Vreemd gaan in de aardse stad.

1991 Augustinus over het apostolaat

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – De kern van Augustinus’ apostolaat.

Van Wonterghem crss & Vermeulen ursuline, Emmy – Wij zijn allen tot dienst geroepen.

Lamberigts, Mathijs – Enkele beschouwingen over het recente Augustinusonderzoek.

1990 Augustinus over de Kerk

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Augustinus over de kerk.

Verstappen osa, Fred – Augustinus’ oudste portret.

1989 Het gebed volgens Augustinus

Van Bavel osa, Tarsicius Jan – Bidden volgens Augustinus.

Van Wonterghem crss – Bidden met Augustinus.