Augustinusdag

Gestart in 1986 door pater Tarsicius Jan van Bavel, osa als een ontmoetings-, bezinnings- en studiedag voor alle Nederlandstalige religieuzen die leven volgens de Regel van Augustinus, is deze Augustinusdag uitgegroeid tot een dag voor iedereen met een interesse voor Augustinus.

Elk jaar wordt door de werkgroep een thema gekozen. Drie sprekers belichten dit thema vanuit hun eigen vak- of interessegebied. Minstens één spreker is een echte Augustinuskenner, maar het is zeker ook de bedoeling van de werkgroep om Augustinus met het heden te confronteren, aan te tonen hoe relevant Augustinus’ gedachtengoed vandaag nog is.

Elk jaar worden de teksten die de sprekers voorbereiden gebundeld in een publicatie, die wordt meegegeven aan de deelnemers aan de studiedag, en die ook los te koop is in het Augustijns Historisch Instituut of in boekhandel Berne.