Augustinusdag 2018

Juli 2018

Beste vrienden,

Onze 32e studie- en ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 17 november 2018, van 10u tot 16u, en we keren terug naar onze thuisbasis dit jaar, naar Heverlee in de parochiezaal naast het klooster in de Pakenstraat 65.

Het thema van deze dag is:

TuinBijbelTolleLegeHoriz

Genade, een ouderwets concept of leven gevende realiteit?

Met Augustinus op zoek naar sporen van genade in onze tijd.

We hebben vier sprekers gevonden die het thema zullen uitdiepen: Trees Versteegen deed onderzoek naar genade in de ervaringen van katholieke vrouwen en schreef er ook een boek over, daar zal ze over komen vertellen. Onze eigen Anthony Dupont komt de opvattingen over genade bij Augustinus uit de doeken doen. Hans Geybels zal spreken over genade in de kunst. Bart de Bakker werkt als pastor bij oudere patiënten bij de broeders Alexianen en laat zijn licht schijnen over hoegenade daar aan bod komt.

 

De kostprijs van deze studiedag is € 35,00. Dit is inclusief de koffiepauzes, het middagmaal en de publicatie met teksten van de sprekers van dit jaar, zoals u van ons gewend bent.

Het is, zoals steeds, mogelijk extra exemplaren van onze publicatie aan te kopen tijdens de koffiepauzes op de dag zelf, evenals boekjes van voorgaande jaren en andere publicaties van het Augustijns Historisch Instituut te Heverlee en het Augustijns Instituut te Eindhoven.

Wij hopen van harte U op 17 november te mogen begroeten. Een augustijnse groet van de werk­­groep Augustinusdag!

Dagindeling:

09u45:  Verwelkoming, koffie

10u00: Trees Versteegen – Ervaringen van katholieke vrouwen ingebracht in een theologie van genade, met een knipoog naar de gratia cooperans.

10u45:  Korte koffiepauze

11u00: Anthony Dupont -   Alles gratis? Augustinus’ uitdagend denken over genade.

11u45    Pauze met boekenstand in kerk

12u15    Middagmaal in parochiezaal

13u30:  Hans Geybels – Genade via kunst?

14u15:  Korte koffiepauze

14u30: Bart de Bakker –  Amazing Grace. Verborgen genade in tijden van psychische kwetsbaarheid.

15u15:  Afsluiting en aansluitend Gebedsviering in de kerk

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 9 november  2018.

Voor de inschrijving dient u twee stappen te ondernemen:

(1) u stuurt een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be met uw naam en het aantal deelnemers en

(2) u schrijft het verschuldigde bedrag (€35,- maal het aantal deelnemers) over op rekeningnummer BE52 4220 0845 3109 van Paters Augustijnen vzw. U vermeldt in de mededeling Augustinusdag 2018.

**Zonder deze vermelding vinden wij uw inschrijving niet terug – de betaling geldt als definitieve inschrijving**

Als u graag wat hulp hebt bij de inschrijving, stuur dan een mail naar  Anneke Goovaerts anneke.goovaerts@augustiniana.be of bel +32(0)16 38 71 65 op maandag, dinsdag of donderdag tussen 9:00 en 15:00


Het Augustijns Historisch Instituut en alle belendende percelen zijn te bereiken …

…met het openbaar vervoer: vanaf het station van Leuven rijden bus 4 en 5 onze kant uit, met een halte (Leeuwerikenstraat) recht voor klooster, kerk en Instituut. Bepaal uw route op de website van De Lijn www.delijn.be (routeplanner).

… met eigen vervoer van buiten Leuven: vanaf de E40 Brussel – Luik afrit 23a(!) Haasrode, (2e afrit industriepark), de weg volgen, aan het rond punt rechtdoor. Door werken is de Geldenaaksebaan op dit moment afgesloten en het is niet duidelijk tot wanneer. Ofwel doorrijden tot aan de lichten en  daar linksaf de Geldenaaksebaan in. De bocht naar rechts in de weg volgen, en aan de lichten linksaf de Pakenstraat inrijden. Het Instituut ligt links van de weg bovenaan aan de kerk. Er is parkeergelegenheid. Ofwel na het rond punt links voorsorteren en het industrieterrein oprijden. Aan het eind van de weg naar rechts, en dan op het kruispunt waar u de kazerne al ziet liggen rechtdoor langs de kazerne. Op het volgende kruispunt met de Kerspelstraat rechtsaf. U zal na verloop van tijd het klooster en de kerk aan uw rechterhand zien liggen. Er is beperkt parkeergelegenheid aan de kerk.