Augustinusdag 2019

Juli 2019

Beste vrienden, Onze 33e studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 november 2019, van 10u tot ongeveer 16u. We komen samen in het Sint-Stefanusklooster van de augustijnen in de Academiestraat 1 te Gent. Het thema van de dag is:

“Mijn hart – waar ik ben wie ik ben” (Conf. 10, 4).

Augustinus’ hartelijke wijsheid voor vandaag

We hebben vijf sprekers gevonden die het thema zullen uitdiepen: Martin Claes deed onderzoek naar het voorkomen van Ez. 30,26 en 2 Kor. 3,1-3 in het werk van Augustinus. Ook Gerben Zweers komt de opvattingen over het hart bij Augustinus uit de doeken doen. Cis Dewaele zal de link maken met het straathoekwerk. Anne Desmet stelt COMPAZ voor, een eigentijds, hoopvol, laagdrempelig, hartelijk initiatief rond de spiritualiteit van Augustinus. De kostprijs van deze studiedag is € 35,00. Dit is inclusief de koffiepauzes, het middagmaal en de publicatie met teksten van de sprekers van dit jaar, zoals u van ons gewend bent. Het is, zoals steeds, mogelijk extra exemplaren van onze publicatie aan te kopen tijdens de middagpauze op de dag zelf, evenals boekjes van voorgaande jaren en andere publicaties van het Augustijns Historisch Instituut te Heverlee. Wij hopen van harte U op 16 november te mogen begroeten.

Een augustijnse groet van de werk­­groep Augustinusdag!  

Bernard Bruning, augustijn

Anthony Dupont, medewerker AHI

Christine Everaere, zwartzuster

Anne Desmet, pastoraal werkster

Anneke Goovaerts, medewerkster AHI

Agenda van de dag:

10u00:  Verwelkoming

10u15: Martin Claes – Augustinus’ levende hart van vlees. Hoe de rots Christus in een tijd van verdeeldheid door de profeet Ezechiël oproept om vaten van barmhartigheid te worden

11u00:  Korte koffiepauze

11u15: Gerben Zweers -  Zuiver je hart en niet je kleren.

12u00    Middagmaal

13u30:  Cis Dewaele – Een straathoekwerker ontmoet Sint-Augustinus: over hoop, woede en moed.

14u15:  Korte koffiepauze

14u30: Anne Desmet & Christine Everaere – COMPAZ Augustijnse spiritualiteit ingebed in een hartelijk eigentijds project.

15u15:  Afsluiting en aansluitend Gebedsviering in de kerk

 

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 8 november  2019.

Voor de inschrijving dient u twee stappen te ondernemen:

(1) u stuurt een mail naar anneke.goovaerts@augustiniana.be met uw naam en het aantal deelnemers en

(2) u schrijft het verschuldigde bedrag (€35,- maal het aantal deelnemers) over op rekeningnummer BE52 4220 0845 3109 van Paters Augustijnen vzw.

U vermeldt in de mededeling Augustinusdag 2019. **Zonder deze vermelding vinden wij uw inschrijving niet terug – de betaling geldt als definitieve inschrijving**

Als u graag wat hulp hebt bij de inschrijving, stuur dan een mail naar  Anneke Goovaerts anneke.goovaerts@augustiniana.be of bel +32(0)16 38 71 65 op maandag, dinsdag of donderdag tussen 9:00 en 15:00  

 

Het klooster te Gent is te bereiken …

…met het openbaar vervoer: vanaf het station Gent Dampoort wandelt u naar busperron 3 waar bus 39 vertrekt richting Oostakker Dorp – Gent Blaameersen. Na 4 haltes stapt u uit aan Gent Korenmarkt. Dan is het 10 minuten wandelen van de Sint-Michielshelling via de Korenmarkt en de Kleine vismarkt (later Geldmunt en Sint-Margrietstraat) naar de Academiestraat.

… met het openbaar vervoer vanaf Gent Sint- Pietersstation wandelt u naar tramperron 2 waar tram 1 vertrekt richting Gent Flanders Expo – Wondelgem Industrieweg. Na 8 haltes stapt u uit aan het Gravensteen. Dan is het nog 5 minuten wandelen van de Rekelingenstraat via de Geldmunt (later Sint-Margrietstraat) naar de Academiestraat. Bepaal uw route op de website van De Lijn www.delijn.be (routeplanner).

…met eigen vervoer: vanaf de ring van Gent rijdt u de Doornzelestraat in. Op het eind linksaf de Sleemstraat in, deze verandert in de Lange Steenstraat. Dan slaat u rechtsaf de Sint- Margrietstraat in en neemt de eerste links de Academiestraat. Parkeergelegenheid bekijkt u vooraf via de website van de stad Gent: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/parkeren