Augustinusdag 2020

Sculptuur Hand van God door Lorenzo Quinn

Sculptuur Hand van God door Lorenzo Quinn

Op 21 november 2020 zouden we zoals jaarlijks samen komen, dit jaar in Heverlee, om de 34e Augustinusdag te beleven.

Dit jaar heeft Corona, Covid-19, daar anders over beslist. De afgelopen maanden hebben we zoveel mogelijk afstand gehouden, en hoewel het virus minder actief is, zijn we er ons sterk van bewust dat het gevaar nog niet geweken is. We appreciëren uw gezondheid en die van de maatschappij in het algemeen en willen die zoveel mogelijk waarborgen. We zoeken naar een alternatieve manier van samenkomen.

Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over de Augustinusdag die we aanbieden in 2020. We vullen deze pagina aan telkens we meer zeker weten over de organisatie ervan.

De datum blijft: 21 november 2020. De fysieke locatie kiest u zelf: we gaan digitaal. De digitale locatie delen we u mee zodra we die kennen.

Het thema van de dag is leiderschap en de titel is:

Leiderschap in tijden van crisis. Hemel wat een mogelijkheden?

Vier sprekers waren bereid om samen met ons dit digitale avontuur aan te gaan:

Prof. Mathijs Lamberigts zal spreken over de plaats en tijd waarin Augustinus leefde en de crises die hij meemaakte;

Prof. Paul van Geest zal spreken over de manier waarop Augustinus zijn leiderschap toonde in deze tijd;

Dr. Kitty Bouwman zal spreken over vrouwelijke leiderschap gebaseerd op haar onderzoek naar het Spirituele moederschap in het leven van Augustinus;

Pastoor Gerben Zweers osa zal spreken over leiderschap in de kerk, vanuit zijn ervaring als pastoor.

Naar goede gewoonte zal er een publicatie beschikbaar zijn onder dezelfde titel waarin artikels verschijnen van de auteurs. Deze publicatie zult u kunnen bestellen middels een e-mail naar anneke.goovaerts[at]augustiniana.be